Friday, June 5, 2020

05
June 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  Purnima, Sant Kabir Jayanti
8:00am  
9:00am [9:00am] Shraddha Pooja-PJ-Virtual
10:00am [10:30am] Shri Vishnu Sahasranaam Paath
11:00am
12:00pm
1:00pm  
2:00pm  
3:00pm  
4:00pm  
5:00pm  
6:00pm [6:00pm] Satyanarayana Puja
7:00pm [7:30pm] Bhajans By SJ Bhajan Mandali
8:00pm